DOUANE VERTRAGINGEN | KLIK AUB HIER OM TE ONTDEKKEN WELKE MERKEN BENVLOED ZIJN.
U
s
e Code DISC10 om 10% korting te krijgen op artikelen die nog niet zijn afgeprijsd (Exclusief Bric's)

WEEE-regelgeving

De richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is nu Britse wetgeving. De wetgeving heeft tot doel producenten te laten betalen voor de inzameling, behandeling en terugwinning van afgedankte elektrische apparatuur. De regelgeving houdt ook in dat leveranciers van apparatuur, zoals high street shops en internetwinkels, consumenten moeten toestaan ​​hun afgedankte apparatuur gratis in te leveren.

De hoeveelheid AEEA die we weggooien, neemt elk jaar met ongeveer 5% toe, waardoor het de snelst groeiende afvalstroom in het VK is.

• Recycling vermindert de milieu- en gezondheidsrisico's die gepaard gaan met het naar de vuilstort brengen van elektrische goederen.

Bagage Superstore is op grond van deze regelgeving verplicht om onze klanten gratis terugname van hun AEEA aan te bieden op een like-for-like basis wanneer ze een nieuw elektrisch of elektronisch product bij ons kopen. Klanten moeten hun like-for-like WEEE-artikel binnen 28 dagen na aankoop van hun nieuwe artikel aan ons retourneren.

Volgens de WEEE-regelgeving moeten alle nieuwe elektrische apparaten nu worden gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak op wieltjes om aan te geven dat ze na 13 augustus 2005 zijn geproduceerd en gescheiden van het normale huishoudelijke afval moeten worden weggegooid, zodat ze kunnen worden gerecycled.